Informatie

Gedragsregels in kader van de AssurMIFID wetgeving

Klanten die financiële producten en diensten kopen in België zijn beschermd door de zogenaamde MiFID-richtlijn, voluit “Markets in Financial Instruments Directive”. Deze Europese richtlijn legt gedragsregels en organisatorische vereisten vast die men moet respecteren bij het verstrekken van beleggingsdiensten met als doel beleggers maximaal te beschermen. Sinds 30 april 2014 gelden een aantal van deze gedragsregels en organisatorische vereisten ook voor verzekeraars (verzekeringsondernemingen en -tussenpersonen). Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste AssurMiFID-gedragsregels* en organisatorische vereisten die u beschermen bij de aankoop van onze verzekeringsproducten.

Gedragsregels die ons kantoor volgt omtrent de informatieplicht in kader van de MIFID-wetgeving

Om u een verzekeringsproduct te kunnen aanbevelen dat beantwoordt aan uw vraag, maakt ons kantoor een correcte analyse van, enerzijds, het te verzekeren risico en, anderzijds, van uw verlangens en behoeften inzake de te onderschrijven verzekeringsovereenkomst.

In het kader van deze analyse worden u diverse vragen gesteld, onder meer betreffende de verzekeringnemer en de verzekerden, de beschrijving van het risico, de gewenste waarborgen, eventuele voorafgaande verzekeringscontracten en antecedenten en andere algemene opmerkingen en verduidelijkingen. Om een zo optimaal mogelijke verzekeringsdekking voor te kunnen stellen, wijzen wij u op het risico op onderverzekering, oververzekering, dubbel verzekerd zijn en een verkeerde dekking.

De door u gegeven antwoorden zijn terug te vinden in het verzekeringsvoorstel van het product dat u wenst te onderschrijven, en/of worden weerspiegeld in de waarborgomschrijvingen opgenomen in de bijzondere voorwaarden van het product dat u wenst te onderschrijven.

Bij het aangaan van een verzekering gaan wij ervan uit dat u nauwkeurig alle bekende omstandigheden heeft meegedeeld die redelijkerwijs moeten worden beschouwd als gegevens die van invloed kunnen zijn op deze analyse.

U kan steeds de naam en het adres van de verzekeringsonderneming(en) waarmee ons kantoor zaken doet of kan doen opvragen.

Indien wij dit nodig achten of indien dit gewenst is doen wij bovenop voorgaande analyse een onpartijdige analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare niet-levensverzekeringen die beantwoorden aan uw verlangens en behoeften. U kan steeds navragen of deze laatste analyse uitgevoerd werd voor uw specifieke casus.

Met het aangaan van een contract bevestigt u dat u het advies verleend door ons kantoor volgt en het door ons aanbevolen verzekeringsproduct wenst te onderschrijven, alsook dat er geen verdere marktanalyse dient uitgevoerd te worden voor het risico dat u via ons kantoor wenst te verzekeren. U erkent met het aangaan van een contract tevens dat de inhoud van de verzekeringsovereenkomst overeenkomst met de analyse van uw verlangens en behoeften en dat u uitdrukkelijk gewezen werd op de draagwijdte en de beperkingen van het door u gekozen verzekeringsproduct.

De algemene voorwaarden van uw verzekeringsproduct kunnen ten aller tijde worden opgevraagd.

De product informatiefiche van uw verzekeringsproduct kan u steeds raadplegen via onze website of fysiek in ons kantoor.

Aangeboden producten en diensten van ons kantoor

Verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, d.w.z. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Nummers van de verzekeringstakken en de titulatuur

1. Ongevallen

2. Ziekte

3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel

4. Casco rollend spoorwegmaterieel

5. Luchtvaartuigcasco

6. Casco zee- en binnenschepen

7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen

8. Brand en natuurevenementen

9. Andere schade aan goederen

10. BA motorrijtuigen

11. BA luchtvaartuigen

12. BA zee- en binnenschepen

13. Algemene BA

14. Krediet

15. Borgtocht

16. Diverse geldelijke verliezen

17. Rechtsbijstand

18. Hulpverlening

21. Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen

22. Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen

23. Levens-, bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen

26. Kapitalisatieverrichtingen

27. Beheer van collectieve pensioenfondsen

Polisvoorwaarden

Als verzekeringsmakelaar werken wij samen met verschillende verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft haar eigen algemene en bijzondere polisvoorwaarden. Voor de specifieke voorwaarden per maatschappij en verzekeringsproduct kan u steeds contact opnemen met ons kantoor.

Zorgplicht

Om te beoordelen of de aan u voorgestelde verzekeringsproducten toereikend en gepast zijn hebben wij als verzekeringsmakelaar een zorgplicht. Dat betekent dat wij uw verlangens en behoefte analyseren om u het best passende product voor te stellen. De zorgplicht weerspiegelt zich in de gedragsregels die worden gevolgd inzake de informatieplicht zoals hierboven beschreven.

IPID fiches - Allianz

U kan alle IPID-fiches van de verzekeringsproducten van Allianz raadplegen op:

https://allianz.be/nl/prive/documenten/ipid-fiches.html#

Selecteer hier uw specifiek verzekeringsproduct uit de lijst.

IPID fiches - Axa

U kan alle IPID-fiches van de verzekeringsproducten van AXA raadplegen op:

https://www.axa.be/nl/juridische-info/algemene-voorwaarden-en-productfiches?intid=c0724ec250a74a0baba3f9a555a3cad6-general-terms-and-ipid

Vink de juiste verzekeringstak open en selecteer daarna de "Productfiche" van uw specifiek verzekeringsproduct.

IPID fiches - Baloise

U kan alle IPID-fiches van de verzekeringsproducten van Baloise raadplegen op:

https://mybaloise.baloise.be/nl/documenten/all-ipid-eid.html

Selecteer de correcte verzekeringstak onder de rubrieken IPID-Privé of IPID-Professioneel naargelang wat van toepassing is.

Selecteer de IPID-fiche van uw respectievelijk verezekeringsproduct.

IPID fiches - Aedes

U kan alle IPID-fiches van de verzekeringsproducten van Aedes raadplegen op:

https://www.aedesvl.be/documenten

Selecteer IPIF-fiche van uw respectievelijk verzekeringsproduct uit de lijst.

IPID fiches - AIG

U kan alle IPID-fiches van de verzekeringsproducten van AIG Belgium raadplegen op:

https://www.aig.be/ipid

Selecteer hier uw respectievelijk verzekeringsproduct.

IPID fiches - Hienfeld

U kan alle IPID-fiches van de verzekeringsproducten van Hienfeld raadplegen op:

https://www.hienfeld.nl/particulier/handig/verzekeringskaarten-ipid

Selecteer hier uw respectievelijk verzekeringsproduct.

IPID fiches - MS Amlin

U kan alle IPID-fiches van de verzekeringsproducten van MS Amlin België raadplegen via:

https://www.msamlin.com/en/markets/belgie.html

Selecteer uw specifiek verzekeringsproduct in de rubriek "Producten beschikbaar in België".

Onder "Documents" kan u de IPID-fiche aantreffen.

IPID fiches - Amma

U kan alle IPID-fiches van de verzekeringsproducten van Amma raadplegen via:

https://www.amma.be/nl/amma-producten/

Selecteer "meer info" bij uw respectievelijk verzekeringsproduct.

Selecteer daarna de IPID-fiche onder de documenten.

IPID fiches - Arag

U kan alle IPID-fiches van de verzekeringsproducten van ARAG raadplegen op:

https://www.arag.be/nl/juridische-en-contractuele-documenten/

Selecteer hier onder de rubriek "Productinformatiefiches (IPID)" uw specifiek verzekeringsproduct.

IPID fiches - B-Cover

U kan alle IPID-fiches van de verzekeringsproducten van B-cover raadplegen op:

https://bcover.be/documenten/

Selecteer hier de "Productinformatiefiche" van uw specifiek verzekeringsproduct.

IPID fiches - Arces

U kan alle IPID-fiches van de verzekeringsproducten van Arces raadplegen op:

https://www.arces.be/tot-uw-dienst/nuttige-documenten-arces

Selecteer hier uw respectievelijk verzekeringsproduct.

 

IPID fiches - D.A.S.

U kan alle IPID-fiches van de verzekeringsproducten van D.A.S. raadplegen op:

https://www.das.be/das/ewcm/ewcm.nsf/_/4010A4D689EED610C1257B8E00345FAA?opendocument

Selecteer hier uw respectievelijk verzekeringsproduct.

IPID fiches - Hiscox

U kan alle IPID-fiches van de verzekeringsproducten van Hiscox raadplegen op:

https://www.hiscox.be/nl

Selecteer documenten op het hoofdmenu en selecteer zakelijke of particuliere verzekeringen naargelang uw product.

Selecteer daarna het "Informatiedocument" van uw specifiek verzekeringsproduct.

IPID fiches - Piette & Partners

U kan alle IPID-fiches van de verzekeringsproducten van Allianz raadplegen op:

https://www.pnp.be/nl/downloads.aspx

Selecteer "product informatiefiche" per verzekeringstak uit het linkermenu en kies daarna uw specifiek verzekeringsproduct.